Navigace

Obsah

Závěrečný účet za rok 2018
Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2018
Střednědobý výhled rozpočtu obce Drahov na roky 2021,2022

Obecně závazná vyhláška č.1/2003 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhIáška č.1/2015 obce Drahov o stanovení systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem