Navigace

Obsah

Hasiči

Hasiči

Sbor dobrovolných hasičů

 Znak

     Sbor dobrovolných hasičů v Drahově má v současné době asi 60 členů . V roce 2005 oslavili hasiči 100 let od založení sboru. Mimo svojí hlavní úlohu, tj. připravenost pro případ požáru a účasti na soutěžích požárních družstev se aktivně zapojují do dění v obci např. sběrem železa, velkoobjemového odpadu a brigádami na úklid obce.Hasiči jsou každoročně pořadateli maškarního průvodu a v jejich režii probíhá i tradiční stavění májky na návsi v předvečer 1. máje a její kácení s předchozí dražbou v den drahovské pouti.

Podrobnosti o činnosti SDH,historii,foto a další najdete na webových stránkách sboru:

http://sdhdrahov.4fan.cz 

Stručný výtah z historie SDHfoto

Pamětní knihu psal do roku 1919 p. Josef Čížek, od roku 1920 ji psal František Kubín. Do nové pamětní knihy vše přepsal p. František Vichra v roce 1974, toho času velitel sboru. Z jednacích protokolů využívá údaje do kroniky. SDH vyvíjí činnost i za 1. světové války. V roce 1927 a 1928 nejsou v knize žádné záznamy. V období 2. světové války 1938 - 1945 jsou zakázány schůze, několik členů sboru bylo zastřeleno při výkonu služby hloubkovými letci a p. Bohumil Erla byl popraven za přechovávání uprchlíků.
V 50. letech SDH pořádá plesy, v roce 1954 zasahuje u třech požárů. Průběžně se provádějí volby a usnesení sboru.
60. léta jsou ve znamení 1. motorové stříkačky, obměňuje se výstroj a výzbroj, počet členů zůstává zhruba stejný, zasahuje se u požárů v Hamru a na Lužanu.
Začátkem 70. let je motorová stříkačka vyřazena z provozu, udělují se věrnostní medaile zasloužilým členům. Dále je nutno zmínit zásahy u pěti požárů a krupobití v červenci 1974, při kterém se vyvrátila stoletá lípa a padla na kostel, kde způsobila velké škody.
V průběhu 80. let jsou pořádány zábavy, účastníme se hasičských cvičení. Sbor zasahoval při velkém požáru skladu v areálu JZD. V roce 1989 dochází k velkým společenským změnám, vyvrcholení je v listopadu, kdy tzv. Sametovou revolucí přichází změna režimu.
90. léta probíhají jako ta předešlá, konají se zábavy, cvičení a požární zásahy byly dva. Ze společnosti nutno připomenout rok 1997, kdy Moravu postihly povodně. Od občanů a členů sboru byly vybrány peníze a odvezeny do nejvíce postižené obce Troubky. Stav členské základny se pohybuje okolo 64 členů.
V novém tisíciletí je důležité zmínit rok 2002, kdy Čechy postihly katastrofální povodně. Naše obec byla tohoto neštěstí ušetřena, totéž se nedá říci o sousedním Veselí nad Lužnicí. Naše zásahová jednotka pomohla při odstraňování povodňových škod ve Veselí a zato jí bylo uděleno poděkování jak z ministerstva vnitra, tak od města Veselí nad Lužnicí. Poděkování starosty p. Hynka bylo otištěno i v Táborských listech. Jako obvykle se pořádají kulturní akce, cvičení, brigády, schůze.
Současný sbor má 60 členů, starostou sboru je Jan Dvořák ml., velitelem Petr Zelený, strojníkem Pavel Dvořák.
Závěrem bych chtěl z bohaté historie našeho sboru vyzdvihnout dvě osobnosti, bez nichž by tento článek možná ani nevznikl. Jsou to p. František Vichra, který zpracoval a přepsal zápisy ze schůzí do naší kroniky až do roku 1990 a p. František Klimeš, dlouholetý starosta nejen sboru, ale i okrsku.
Historie a činnost sboru je tak bohatá, že je složité udělat stručný výtah událostí tak, aby se na nějakou nezapomnělo.