Navigace

Obsah

Škola pro veřejnost

 HISTORIE ŠKOLY 

Budova školy byla postavena asi v roce 1871. Přízemí sloužilo jako byt pro učitele, v 1. patře byly dvě třídy. Škola sloužila pro 1 – 5 ročník. Kdo šel do „měšťanky“, která nebyla povinná, musel docházet do Veselí nad Lužnicí. Až do roku 1904 chodily do této školy i děti ze Zlukova. V padesátých letech 20. století už sloužila jenom jedna třída, v té druhé byl kabinet. Ve školním roce 1952 – 1953 přišel do drahovské školy pan řídící Kulhánek, který zde byl až do konce existence školy, to je do roku 1977. V roce 1953 se z pětitřídky stala čtyřtřídka. Do 5. třídy se začalo dojíždět do Veselí nad Lužnicí. Koncem 60. let se pan řídící odstěhoval do svého domu do Veselí nad Lužnicí a tím zůstalo přízemí školy prázdné. Do těchto prostor se přestěhoval Místní národní výbor. Další jiné změny v této době v budově neprobíhaly (tj. stále bez vody, suché záchody). Místní národní výbor v Drahově skončil zároveň se školou. Drahov připadl v roce 1977 pod Městský národní výbor  Veselí nad Lužnicí. Budova školy zůstala prázdná a začala chátrat. 

Názvy

SOUČASNOST 

Škola

Po revoluci budova školy ale naštěstí opět ožila. Do budovy byla zavedena voda ze studny na dvoře. Byly vybudovány splachovací záchody jak v přízemí, tak v patře. Bývalý kabinet začala mládež využívat jako klubovnu. V roce 2000, na SETKÁNÍ RODÁKŮ, byl vymalován celý vnitřek školy a do bývalé třídy se položilo linoleum.

V roce 2002 byla třída předělena příčkou na dvě místnosti a přestěhoval se sem Obecní úřad, který je zde dodnes. Budova dostala  v roce 2003 novou střechu, v roce 2005 fasádu, stará (snad původní) okna byla nahrazena novými. I vnitřek školy se změnil, všude jsou nové podlahy, v knihovně  a v kanceláři obecního úřadu jsou z důvodu umístění elektrotechniky akumulační kamna. V knihovně je počítač napojený na internet, který slouží bezplatně veřejnosti. V bývalém kabinetě, pozdější klubovně pro mládež, byla opět otevřena klubovna pro děti.