Navigace

Obsah

Historické kameny

Roku 1693 koupil Vřesnou kníže Ferdinand Vilém Eusebius ze Schwarzenberku (1652 - 1703). Statek Vřesenský byl vymezen velikými tesanými žulovými mezníky, jichž bylo rozestavěno 9 po hranicích panství. Na lícní straně vytesán znak Schwarzenberský, nad nímž zřejmě nápis G.WRZ (statek Vřesná), z levé strany písmena FE.W (Ferdinad Vilém), z pravé F.Z.S,G.Z.S. (kníže ze Schwarzenberka), pod štítem číslo mezníku.

Dochovány mezníky viz. obr

 

 Historické kamenyHistorické kamenyHistorické kamenyHistorické kamenyHistorické kamenyHistorické kameny

 

 KÁMEN NA PAMÁTKU PRVNÍ POZEMKOVÉ REFORMY 

 Kamen na památku první pozemkové reformy po první světové válce z roku 1923, předání pozemků převzatých od hraběte Paara, předaných drobným držitelům.

Původní text: Česká půdo, vyrvaná z rukou tyranů a darovaná lidu svobodou Československou, buď věčně naše. Za druhé světové války byl na příkaz Němců střed textu zničen, zůstalo pouze: Česká půdo, buď věčně naše.

Historické kamenyHistorické kamenyHistorické kamenyHistorické kameny