Navigace

Obsah

Rozpočtový výhled na roky 2018,2019

Závěrečný účet obce Drahov za rok 2017

Obecně závazná vyhláška č.1/2003 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhIáška č.1/2015 obce Drahov o stanovení systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 obce Drahov